2Match Re-intergratie

Wij stellen ons voor

 

Inmiddels meer dan 10 jaar ervaring met het werk fit maken van mensen. We doen dit op een laagdrempelige manier en zijn altijd bereikbaar.

Missie

Wij vinden op maat een Match tussen de werkgever en werknemer. Dit doen we door bruggen te slaan met alle betrokken partijen, doormiddel van intensieve begeleiding naar werk of scholing.

Wederzijds respect, duidelijkheid, openheid en motivatie spelen een belangrijke rol in ons werk. Ons werk stopt niet op het moment dat de werknemer aan de slag is, de nazorg is cruciaal.

Visie

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

 Voor meer informatie raadpleeg de website www.rijksoverheid.nl

Bewezen Succesvol

De verhalen en cijfers spreken voor zich

Het is altijd maatwerk. Na een intake gesprek starten we met als 1e onderdeel het trainen van vaardigheden, met als doel werk fit worden en een zelfbewustwording te stimuleren of ontwikkelen.

In de start van het individuele programma wordt er een persoonlijk plan opgesteld, met dit plan gaan we op individuele basis weer richting werk, scholing of vrijwilligerswerk.

%

Succesvol