Wat wij voor jouw kunnen betekenen

 

2Match Re-integratie behartigd jouw belangen tijdens het traject. Jouw succes staat bij ons voorop. Binnen onze werkzaamheden kijken we naar wie JIJ bent en bieden wij jou extra ondersteuning.

Stappen zetten

Jij kan het!

2Match Re-integratie helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om stappen te zetten richting, school, werk, vrijwilligerswerk en activeert daar waar mogelijk om weer een doel te hebben.

Deze punten hiernaast zullen worden meegenomen in het individuele programma maar ook in de vervolgstappen richting werk of school.

Conditie

Fysiek en Mentaal

Gezondheid

Goed eten en drinken

Structuur

Plannen en Naleven

Iets nieuws

Motivatie voor nieuwe activiteiten

Zelfvertrouwen

Gehoord worden, waardering en zelfreflectie

bewustwording van houding, gedrag en presentatie

In het programma zal gewerkt worden aan bewustwording van houding, gedrag en presentatie. Dit zijn belangrijke punten van aandacht die nodig zijn, met als doelstelling goed te kunnen functioneren in de huidige samenleving.

2Match behartigd de belangen van het individu gedurende het traject.
Indirect wordt er dan ook gewerkt aan competenties die tijdens het programma naar voren zullen komen, waar niet het volledige accent op ligt, maar wel de aandacht verdienen die nodig is om je motivatie/enthousiasme vast te houden. Deze zullen in de vervolgstappen ook aan bod komen, waardoor de drempel richting sollicitatie of opleiding verlaagd en het doel gerealiseerd en/of bijgesteld kan worden.

Tijdens het programma zullen wij aan verschillende onderdelen van jezelf werken, waaronder;

Leefstijl

De leefstijltraining heeft als doel jou bewust te maken van je eigen leefstijl, is die gezond of juist niet, is er meer beweging nodig.

Samenwerken

De samenwerking training zal met name als doel zijn om uit het isolement te komen. Samenwerken om een doel te bereiken.

Weerbaarheid

Deze training is een onderdeel dat terugkomt in alle onderdelen die aan bod komen in het beweegprogramma, maar geen onbelangrijke.

Communicatie en assertiviteit

Communicatie en assertiviteit wordt gegeven als middel om met meer vertrouwen gesprekken aan te gaan bij een toekomstige werkgever of opleiding.