Privacyreglement

Privacyreglement 2Match Re-integratie bureau

Het Privacyreglement is van toepassing op alle aangeleverde en gegeneerde gegevens tussen cliënt en 2Match Re-integratie.

Gegevens zullen door 2Match vertrouwelijk worden behandeld (zie Wet Bescherming Persoonsgegevens ) en worden opgenomen in een geautomatiseerde databank van 2Match Re-integratie en handelt daarbij conform het daaromtrent bepaalde de Wet persoonsregistratie en het privacy reglement die te vinden is op de website www.2match-reintegratie.nl en wordt overhandigd bij inschrijving. Uitzondering hierop is dat 2Match op verzoek van opdrachtgever een kopie van legitimatie ter beschikking stelt. Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat u hiermee en het privacyreglement akkoord. Daarnaast zal alle andere informatie alleen in overleg met en goedkeuring van cliënt naar derden worden doorgestuurd.

Het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens en verwerking daarvan is voor 2Match veel meer dan voldoen aan regelgeving: wij beschouwen privacy als een belangrijk kwaliteitsaspect. Dit wordt gewaarborgd door ons privacyreglement en actieve informatievoorziening aan werkzoekenden en werknemers. 2Match is verplicht zich te houden aan alle gedragsnormen en kwaliteitseisen die voortvloeien uit de voorwaarden van de erkenning regels binnen de re-integratiebranche, die wordt gecontroleerd door de Stichting Blik Op Werk. Gegevens daaromtrent zijn te vinden op www.blikopwerk.nl.

De website van 2Match www.2match-reintegratie.nl kunt u anoniem raadplegen. Alleen als u via deze website reageert dan worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om te reageren op uw vraag of informatieverzoek.

2Match Re-integratie hanteert een standalone systeem dat is losgekoppeld van het internet. Daarnaast wordt er dagelijks een back-up gemaakt die in een beveiligde situatie worden bewaard. Waardoor het niet mogelijk is voor derden om dergelijke gegevens te kunnen vinden. Het is van toepassing op alle rapportages en persoonlijke gegevens per cliënt en daarvoor geldt dat deze bewaart worden gedurende 7 jaar vanaf het start re-integratie traject.

Het doel van de verwerking is het participeren van cliënten en het in kaart brengen van “potentiële” werkgevers.

Alleen de directie van 2Match zal toegang hebben tot het standalone systeem ter inzage van de daarop opgeslagen gegevens en hebben ook de mogelijkheid om mutaties aan te brengen.

Cliënten kunnen ten aller tijden een kopie opvragen van hun eigen dossier.